ikib-logo_dark

IKIB

Inštitút kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Spoľahlivý pilier vašej obrany pred digitálnymi hrozbami

Kto sme

Pre vás a bezpečnosť vašich informácií

Digitálne svety sú plné najrôznejších hrozieb. Kybernetické útoky a vážne bezpečnostné incidenty sú každodennou realitou súčasnosti. Kybernetická a informačná bezpečnosť už nie je „doplnkom“ alebo niečim naviac. Je bezprostrednou nevyhnutnosťou a základným kameňom potrebným pre fungovanie prakticky všetkého okolo nás.

Naša ponuka

Odpovede na vaše otázky a potrebné riešenia

Sme vašim zodpovedným partnerom pre všetky oblasti informačnej bezpečnosti

Konzultácie a poradenstvo

Či už momentálne potrebujete riešiť bezpečnosť komplexne, alebo chcete pomôcť s konkrétnym, špecifickým problémom - sme tu pre vás.

Bezpečnostný audit

Celkové zhodnotenie a posúdenie stavu všetkých aspektov informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s dôkladnou analýzou jednotlivých prvkov informačných systémov.

Identifkácia zraniteľností

Incidentom je potrebné predchádzať pravidelným a podrobným testovaním všetkých mechanizmov kybernetickej ochrany. Identifikujeme aj možné slabé miesta a predídeme tým ich zneužitiu.

Vzdelávanie a informovanosť

Zabezpečíme školenia všetkých osôb ktoré pracujú na pozíciách ovplyvňujúcich bezpečnosť vašich systémov. Pomôžeme aj s nastavením systematického informovania všetkých zainteresovaných.

Prečo my?

Ide o veľa. Stavte na istotu silného partnera.

Základom je nenechať nič na náhodu. My sme pripravení.

Ako to prebieha?

Celý proces môžeme zjednodušene zhrnúť do troch fáz

female-teenage-hacker-sitting-in-front-of-computer-screens-bypassing-cyber-security.jpg

Analýza a konzultácie

Spoločne sa pozrieme na relevantné procesy a identifikujeme všetky potenciálne hrozby či slabé slabé miesta. Dôkladne zanalyzujeme všetky faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a vytvoríme podklad pre nájdenie ideálneho riešenia.

Návrh riešenia

V náväznosti na detailné posúdenie všetkých aspektov konkrétneho projektu, navrhneme optimálne riešenie. Výsledkom je vhodne zvolená kombinácia konkrétnych produktov, technológií a prípadne potrebných zmien v procesoch, ktorá zohľadňuje všetky nevyhnutné kritériá a tiež špecifiká konkrétneho projektu.

blade-servers-background.jpg

Implementácia a kontrola

Pomôžeme vám s hladkým procesom nasadenia zvolených riešení tak, aby všetko prebehlo čo najoptimálnejšie z hľadiska času aj nákladov. Zrealizujeme potrebné školenia či vypracovanie smerníc a odporúčaných postupov. S odstupom času vyhodnotíme aplikáciu riešení a ich dopad.

Chcete spraviť prvý krok na ceste k vašej IT bezpečnosti?

Obráťte sa na nás a spolu nájdeme potrebné riešenia. Nechajte vaše starosti na nás a sústreďte sa na to podstatné.

Testimonial

What They Say.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.